سامانه فیش حقوقی شاغلین اداره کل ثبت احوال استان همدان


اعلانات

جهت ورود به سامانه نام کاربری و کلمه عبور خود را از واحد فن آوری اطلاعات اداره کل دریافت نمایید.

در صورت وجود هرگونه ابهام و یا مغایرت در اطلاعات شخصی و پرداختی خود مشکل را به اطلاع واحد حسابداری برسانید.

لطفا جهت عملکرد بهتر سامانه از مرورگرهای بروز شده استفاده نمایید.